HH cho gà siêu thịt từ 1NT – XB

Liên hệ

Năng lượng trao đổi : 2900 Kcal/ Kg
Protein ( %) : 17 %
Lysine tổng số (%) : 0.6%
Thành phần nguyên liệu: Ngô, Khô đậu, bột thịt, bột cá… Khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix, vitamin, biotic, pre-biotic …
Hướng dẫn sử dụng : Cho ăn trực tiếp không phối trộn với các loại nguyên liệu khác
Cung cấp đầy đủ nước sạch cho gà

Còn hàng