HH cao cấp cho lợn trại siêu nạc từ 10-30Kg

Liên hệ

Năng lượng trao đổi : 3200 Kcal/kg

Protein (%) : 19%

Lysine tổng số (%) : 1%

Thành phần nguyên liệu : Ngô, Khô đậu, bột thịt, tấm … Khoáng đa lượng, vi lượng, Premix, vitamin, probitic, prebiotic …

Hướng dẫn sử dụng : cho ăn trực tiếp không pha trộn với thức ăn khác

Cung cấp đầy đủ nước sạch cho Lợn