Đậm đặc cao cấp cho gà siêu thịt từ 1 NT – XB

Liên hệ

Năng lượng trao đổi : 2900 Kcal/ Kg
Protein ( %) : 18%
Lysine tổng số (%) : 0.65%
Thành phần nguyên liệu: Ngô, Khô đậu, bột thịt, bột cá… Khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix, vitamin, biotic, pre-biotic …
Hướng dẫn sử dụng
Cung cấp đầy đủ nước sạch cho gà

Nguyên Liệu 1-21 ngày tuổi 22-42 ngày tuổi Trên 42 ngày tuổi
D633 35 25 18
Ngô, Tấm ( Kg) 57 67 47
Cám gạo ( kg) 8 8 35
Tổng cộng 100 100 100

Còn hàng