HH cao cấp cho lợn con tập ăn -15 Kg

Liên hệ

Protein ( %) : 20%

Lysine tổng số (%) :1.05%

Thành phần nguyên liệu: Ngô, Khô đậu, bột thịt, bột cá… Khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix,  vitamin, biotic, pre-biotic …

Hướng dẫn sử dụng : Cho ăn trực tiếp không phối trộn với các loại nguyên liệu khác

Cung cấp đầy đủ nước sạch cho lợn

Còn hàng