HH cao cấp cho vịt, ngan siêu thịt từ 1 – 21 NT

Liên hệ

Năng lượng  : 2900 Kcal/ Kg

Protein (%) : 20%

Lysine tổng số: 0.8%

Thành phần nguyên liệu chính: Khô đậu, Ngô, Bột Thịt, các loại khoáng đa lượng, vi lượng, premix, pre-biozym, men biozym, vitamin…

Hướng dẫn sử dụng : Cho vịt ăn trực tiếp, không pha trộn.

Cung cấp đầy đủ nước sạch cho vịt