HH cao cấp cho vịt, ngan siêu thịt từ 1-21 NT

Liên hệ

Năng lượng trao đổi : 2900 Kcal/ Kg

Protein ( %) : 19%

Lysine tổng số (%) : 0.8%

Thành phần nguyên liệu: Ngô, Khô đậu, bột thịt, bột cá… Khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix,  vitamin, biotic, pre-biotic …

Hướng dẫn sử dụng : Cho ăn trực tiếp không phối trộn với các loại nguyên liệu khác

Cung cấp đầy đủ nước sạch cho vịt

Còn hàng