HH cao cấp cho gà trắng từ 43 NT – XB

Liên hệ

Năng lượng : 3200 Kcal/ Kg

Protein (%) : 18%

Lysine tổng số (%): 0.6%

Thành phần nguyên liệu chính: Ngô, Khô đậu, tấm , bột thịt, axit amin, khoáng đa lượng, vi lương, premix, vitamin…

Hướng dẫn sử dụng: cho gia cầm ăn trực tiếp, không pha trộn với các sản phẩm khác

Cung cấp nước sạch đầy đủ cho gia cầm