HH cao cấp cho lợn nái siêu nạc mang thai

Liên hệ

Năng lượng trao đổi : 2800 Kcal/ Kg

Protein ( %) : 14%

Lysine tổng số (%) : 0.5%

Thành phần nguyên liệu: Ngô, Khô đậu, bột thịt, bột cá… Khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix,  vitamin, biotic, pre-biotic …

Hướng dẫn sử dụng : Cho ăn trực tiếp không phối trộn với các loại nguyên liệu khác

Cung cấp đầy đủ nước sạch cho lợn

Còn hàng