Đậm đặc cao cấp cho lợn từ tập ăn – xuất

Liên hệ

Năng lượng trao đổi : 3000 Kcal/ Kg

Protein ( %) : 46%

Lysine tổng số (%) : 2.6%

Thành phần nguyên liệu: Ngô, Khô đậu, bột thịt, bột cá… Khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix,  vitamin, biotic, pre-biotic …

Hướng dẫn sử dụng :

Nguyên Liệu

Lợn tập ăn – 25Kg Lợn từ 20 -60 Kg Lợn 60 kg – XC

D46

25 20

18

Ngô nghiền

63 65

47

Cám gạo, cám mỳ 12 25

35

Tổng cộng 100 100

100

Còn hàng