HH cao cấp cho vịt ngan đẻ siêu trứng

Liên hệ

Năng lượng : 2900 Kcal/ Kg

Protein ( %) : 19%

Lysine tổng số : 0.7%

Thành phần nguyên liệu : Ngô, Khô đậu, Bột thịt, tấm, Khoáng đa lượng, Vi lượng, Premix, Vitamin, Probiotic, Pre-bitotic …

Hướng dẫn sử dụng: Cho ăn trực tiếp không phối trộn với các loại nguyên liệu khác

Cung cấp đầy đủ nước sạch cho lợn

 

Còn hàng