HH cao cấp cho trâu, bò thịt vỗ béo

Liên hệ

Năng lượng trao đổi : 2700 Kcal/ Kg

Protein ( %) : 16.5%

Lysine tổng số (%) : 1 %

Thành phần nguyên liệu: Ngô, Khô đậu, bột thịt, bột cá… Khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix,  vitamin, biotic, pre-biotic …

Hướng dẫn sử dụng : Cho ăn trực tiếp không phối trộn với các loại nguyên liệu khác

Cung cấp đầy đủ nước sạch cho bò thịt